Znalec pejsků z tréninků CCOC

Soutěž byla ukončena a výherci byli vyhlášeni v příspěvku na FB stránce klubu, 25.6.2017. Gratulujeme!

1. místo: Nicole

2. místo: Monika

3. místo: Marie

V FB příspěvku byli výherci rovněž vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy do 24 hodin, dle pravidel soutěže (9 a). Tuto soutěžní podmínku splnili pouze dva výherci (10 b), kterým bude výhra předána dle domluvy a pravidel soutěže.

__________________________________________________________________________________________

 

Pozor, je tu soutěž o jeden nástěnný Kalendář CCOC 2018 "Psi z Kavkazu - výkon a šarm" a dvě nová Pexesa CCOC, na facebookových stránkách klubu! Hledáme tři nejlepší Znalce pejsků z tréninků CCOC!

O Kalendáři CCOC čtete zde. Pexesa budou super novinkou klubu pro podzim letošního roku.

Soutěž je pořádána ke 4. výročí založení Czech Caucasian Ovcharka Clubu. Začíná 13.5.2017 v 19.45 hod. a končí 25. 6. 2017, ve 12.00 hod.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

1.

Organizátorem soutěže je Czech Caucasian Ovcharka Club (CCOC), z.s.

 

2.

Soutěž začíná 13.5.2017 v 19.45 hod. a končí 25.6.2017 ve 12.00 hod.

 

3.

Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook starším 15 let. Soutěžící mladší 18ti let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.

 

4.

Soutěžící musí mít trvalé bydliště a doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky.

 

5.

Ze soutěže jsou vyloučeni trénéři a rozhodčí CCOC.

 

6.

Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří:

a) Svojí účastí v soutěži způsobí škodu organizátorovi soutěže či jiné zúčastněné osobě.

b) Zneužívající či porušující pravidla soutěže.

c) V souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy organizátora soutěže nebo další soutěžící osoby.

d) V souvislosti se soutěží jednají v rozporu s dobrými mravy a zákonnými ustanoveními.

 

7.

Jak soutěžit:

a) Úkolem soutěžícího je na FB stránce CCOC, u série fotografií, označené "Soutěž o Kalendář CCOC a Pexesa CCOC - Vzpomínky na minulé tréninky CCOC", uvést v komentáři pod každým jednotlivým fotem jméno psa/psů, který je vyobrazen (kteří jsou vyobrazeni) na snímku, a to co nejrychleji.

b) Ten, kdo nejdříve a bezchybně uvede v komentáři plné jméno vyobrazeného psa (poučení o plném jménu psa je v bodě 10.), a to před časovým ukončením přidávání komentářů, získává do soutěže 1 bod.

c) Soutěžní komentáře lze přidávat minimálně do 8 hodin od zveřejnění snímku, resp. do okamžiku, kdy se objeví u obrázku komentář organizátora "Zastaveno přidávání soutěžních komentářů". Zároveň organizátor uvede u každé ze soutěžních fotografií, kdo ze soutěžících tipoval správně a nejrychleji a získal tím 1 bod.

d) Každý soutěžící se smí soutěže účastnit pouze prostřednictvím jednoho komentáře u každého snímku soutěžní série. Ve jméně nesmí být překlepy a komentář nesmí být upravován.

e) Soutěžní fotografie jsou přidávány na FB stránky CCOC v nepravidelných intervalech, v rozsahu 1-2 fota denně. Vítězem se stává ten, kdo získá během soutěžního období nejvíce bodů. Určují se i další 2 místa v pořadí.

f) Soutěžní fotografie mohou být barevné nebo černobílé. Jsou z let 2013 - 2017.

g) Soutěžní fotografie lze sdílet, soutěžní komentáře však musí být uvedeny přímo na FB stránce CCOC.

 

8.

Rovnost bodů nejúspěšnějších soutěžících:

Při rovnosti bodů proběhne rozstřel, do 24ti hodin po ukončení soutěžní série fotografií, a to takto: Organizátor zveřejní další 1 fotografii a u ní oznámí, kdo z úspěšných může přidat komentář v rámci soutěže. Vyšší místo získá ten z úspěšných, který nejdříve a správně, a nejpozději do 12ti hodin od zveřejnění, napíše do komentáře pod fotografii plné a bezchybné jméno vyobrazeného psa. Při neúspěchu všech takto zúčastněných bude pokračováno další fotografií, stejným způsobem, až do zdárného výsledku.

 

9. Výhry a způsob jejich předání

a) První tři nejúspěšnější budou vyhlášeni po kompletním ukončení soutěže na FB stránkách CCOC ve zvláštním příspěvku, zveřejněném nejpozději do 24 hodin po ukončení soutěže. V tomto příspěvku budou rovněž vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy.

b) Vítěz získává 1 výtisk Kalendáře CCOC 2018 "Psi z kavkazu – výkon a šarm". Druzí dva v pořadí získávají po 1 ks Pexesa CCOC 2017.

c) Všechny ceny budou doručeny na adresu vítězů nebo předány na akci CCOC, dle dohody v privátní zprávě. Termín odeslání nebo předání bude výhercům sdělen privátní zprávou.

d) Konečný termín pro odeslání nebo předání cen je 5.10.2017. V případě dohodnutého odeslání bude toto provedeno pouze 1x. Pozdější termín předání nebo opakované odeslání nelze dojednat.

 

10. Práva a povinnosti organizátora soutěže

a) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s okamžitou účinností.

b) Organizátor soutěže neodpovídá:

1. Za doručení výher nebo jejich poškození během poštovní přepravy.

2. Za uvedení nesprávných/nepřesných informací v souvislosti se soutěží.

3. Za technické či telekomunikační závady vzniklé v průběhu soutěže.

4. Za to, že si výhercí nepřečtou výzvu k zaslání zprávy, která bude uvedena pod záverečným, soutěž vyhodnocujícím příspěvkem.

5. Za to, že výherce organizátora následně nekontaktuje (neozval se mu prostřednictvím privátní zprávy), a to do 24 hodin od zveřejnění ukončení soutěže.

V uvedených případech ceny propadají organizátorovi soutěže a nebudou výhercům předány.

c) Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit komentáře (odpovědi):

1. Které neuvádějí oficiální (v rodokmenu/průkazu původu) uvedené celé a kompletní jméno psa, bez překlepů, včetně názvu chovatelské stanice. Pominout lze pouze neuvedení zkratky "CCOC" u chovatelské stanice. U psů bez rodokmenu/průkazu původu je platné označení pouhým volacím jménem.

2. Byly zaslány do soutěže k tomu neoprávněnou osobou.

d) Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit a mazat komentáře (odpovědi):

1. Které uvádějí jakýkoli jiný než soutěží předepsaný obsah.

2. Komentáře lidí, u kterých byl zjištěn podvod nebo nedodržení podmínek soutěže.

e) O tom, zda komentář vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje organizátor soutěže.

f) Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Každý soutěžící uděluje organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů z jeho facebookové stránky a dále osobních údajů, které sdělí pořadateli v průběhu soutěže (v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa), za účelem vyhodnocení soutěže a doručení výhry. Třetí osobě organizátor tato data nepředá. Pro zveřejnění výsledků na stránce FB a webu CCOC uděluje každý soutěžící souhlas organizátorovi se zveřejněním svého jména.

 

12. Prohlášení organizátora:

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a ne sociální síti Facebook.

Veškeré dotazy k soutěži je třeba směřovat na organizátora, ne na Facebook.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio