69. MLD

69. MLD CCOC-E se koná 9.6.2018 v Dobříši.

Proběhnou tradiční soutěže a tréninky, 5. během pokračuje Šampionát v běhu 2018. Po skončení běžného programu dne se zájemci přemístí do nedalekého areálu, za účelem socializačního tréninku nebo tréninku obran v budovách. Zde se psi utkají ještě o titul TOP Suverén. A další specialita dne - intenzivní trénink pro Performanci 3. výkonnostní kategorie.

 

Figuruje Tomáš. Začátek (vstup do areálu) je v 10.00 hod. 

 

Pozor! Na tomto dnu je možno vybojovat poslední body, započitatelné do CCOC Cup 2018!

 

Výše startovného pro tento konkrétní den: Pro aktivity na cvičišti platí obvyklá výše startovného. Startovné pro následný trénink v budovách bude uvedeno na této stránce v dostatečném předstihu před akcí.

Každý tréninkový den může být přímo na místě akce rozšířen i o další (neavizované a bezplatné) aktivity. Před účastí věnujte laskavě pozornost Infu ke klubovým dnům. Akce je neveřejná, přístupná pouze členům CCOC a hostům, pozvaným předsednictvem.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio