71. MLD

71. MLD-E (noční) se koná 25.8.2018 v Dobříši.

Proběhne tradiční trénink a soutěže ve všech disciplínách, navíc i obrany za šera a tmy. Běží se zároveň 7. závod Šampionátu v běhu 2018 a 7. Běh psovodů. Po skončení běžného programu na cvičišti se zájemci přemístí do dalšího areálu, za účelem nočního socializačního tréninku nebo tréninku nočních obran v budovách a v prostorách neznámého prostředí. Zde se psi utkají ještě o titul TOP Suverén.

 

Vstup do areálu je od 17.00 hod. Figuruje Tomáš.

 

Výše startovného pro tento konkrétní den: Pro aktivity na cvičišti platí obvyklá výše startovného. Startovné pro následný trénink v budovách bude uvedeno na této stránce v dostatečném předstihu před akcí.

 

Každý tréninkový den může být přímo na místě akce rozšířen i o další (neavizované a bezplatné) aktivity. Před účastí věnujte laskavě pozornost Infu ke klubovým dnům. Akce je neveřejná, přístupná pouze členům CCOC a hostům, pozvaným předsednictvem.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio