Chovnost, chovné páry

Základní ustanovení, s platností pro všechny druhy chovu:

Do chovu lze zařadit jedince s PP (rodokmenem), vystaveným nebo evidovaným plemennou knihou CCOC. Tito jedinci musí zároveň splnit podmínky chovnosti v CCOC. Do chovu lze zařadit rovněž importované jedince aboriginal typů bez rodokmenu, pocházejí-li prokazatelně a jednoznačně z oblasti Kavkazu. Takoví jedinci musí úspěšně absolvovat Kontrolu kvality jedince rozšířenou (se získáním známky Elite) a Prověrku pracovních vloh.

Pro účely chovu musí splnit pes/ fena podmínky pro zápis do Seznamu chovných jedinců CCOC. O  kontrolách kvality můžete číst zde.

Minimální věk pro zařazení do chovu je 18 měsíců, pro fenu i psa. Chovnost feny končí 8. rokem věku, chovnost psa nemá horní věkovou hranici. Prodloužení chovnosti feny může výjimečně a ve zdůvodnitelném případě povolit předsednictvo na doporučení Vedoucího chovu a na základě veterinárního osvědčení o výborném zdravotním stavu feny a její způsobilosti k chovu. Vyšetření feny musí být provedeno nejdříve na začátku hárání feny nebo později, což veterinární lékař stvrzuje dobrozdáním.

  • K chovu nelze používat jedince s vážnými vadami exteriéru a s poruchami charakteru, dále s takovými významnými vadami, jako jsou například vrozená hluchota a slepota, anomálie čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, zjištěná těžká dysplazie kyčelního a loketního kloubu. V chovu nesmějí být dále použiti jedinci, kterým byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické vady nebo exteriérové vylučující vady. K chovu použití jedinci musí být ve výborném zdravotním stavu a v odpovídající kondici. Chovatelům se doporučuje absolvovat se psy zdravotní testy, zvláště vyšetření DKK, DLK a s výsledky rozumně chovatelsky pracovat. Zodpovědnost za dané spojení nese chovatel, to je to, co je třeba si uvědomit a skutečně svědomitě k chovu přistupovat.

  • Maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období 24 měsíců. Zdůrazňujeme, že méně je vždy lépe. Štěňata musí být před odběrem odčervená, očkovaná, čipovaná a ve výborné kondici. Vždy absolvují kontrolu vrhu a klinické vyšetření veterinárním lékařem. Minimální věk pro odběr štěňat je v CCOC navýšený oproti zavedené normě (50 dnů), a to na 57 dnů. Chovatelé by měli uzavírat s majiteli štěňat písemné, kvalitně vypracované kupní smlouvy.

Rozeznáváme následující druhy chovu, s níže uvedenými podmínkami pro sestavování chovných párů:

 

1. REGISTROVANÝ CHOV

a) Registrovaný chov je přístupný chovatelům, kteří jsou jako členové klubu dlouhodobě aktivní, mají doloženu odbornou způsobilost a nebylo jim uděleno opatření za porušování členských povinností (Stanovy - oddíl VIII.). Délka jejich členství musí být minimálně 2 roky (bez přerušení).

b) Oba partneři musí mít doloženo úspěšné splnění KKJZ nebo úspěšně absolvovat KKJR. Působit v tomto druhu chovu mohou i jedinci, kteří úspěšně absolvovali bonitaci či byli uchovněni mimo CCOC.

c) Chovné páry mohou být tvořeny na základě volného rozhodnutí chovatele, při současném respektování následných bodů. Chovatel má vždy možnost konzultovat výběr partnera s vedoucím chovu.

d) Minimálně jeden z partnerů musí být plnochrupý.

e) Jedná-li se o příbuzenskou plemenitbu, kdy se společný předek vyskytuje blíže než v generacích 3/4, lze stejné spojení uskutečnit pouze 1x. V případě, že bude dostatečně známa kvalita potomků z tohoto spojení, může chovatel požádat vedoucího chovu o povolení pro další opakování.

f) Mají-li být jedinci pocházející z registrovaného chovu, kde se společný předek vyskytuje blíže než v generacích 3/4 dále využiti v chovu, výběr jejich partnerů podléhá schválení vedoucím chovu. Chovateli se doporučuje při prodeji štěňat upozornit na tuto skutečnost v kupní smlouvě.

 

2. KONTROLOVANÝ CHOV

a) Oba partneři musí mít úspěšně absolvovánu KKJR nebo KKJZ + dokladováno získání známky Elite. Působit v tomto druhu chovu mohou také jedinci, kteří byli v CCOC uchovněni před rokem 2016 a jedinci, kteří úspěšně absolvovali bonitaci či byli uchovněni mimo CCOC.

b) Minimálně jeden z partnerů musí být plnochrupý.

c) Minimálně jeden z partnerů musí mít skus nůžkový.

d) Minimálně jeden z partnerů musí mít přiznánu známku Elite.

e) Minimálně jeden z partnerů musí mít přiznánu PPV.

 

3. EXTERIÉROVÝ CHOV

a) Pár musí splňovat podmínky chovu kontrolovaného.

b) U obou partnerů musí být přiznána známka Elite.

c) Oba partneři musí být plnochrupí.

d) Má-li jedinec ve zhodnocení exteriéru konstatován určitý nedostatek, musí být jeho partner ve shodném znaku hodnocen jako excelentní.

 

4. VÝKONNOSTNÍ CHOV-PRACOVNÍ

a) Pár musí splňovat podmínky chovu kontrolovaného.

b) Fena musí mít přiznanou PPV nebo složenu minimálně jednu pracovní prověrku.

c) Samec musí mít složeny minimálně dvě pracovní prověrky nebo být nositelem titulu Master of Performance.

 

5. VÝKONNOSTNÍ CHOV-SPORTOVNÍ

a) Pár musí splňovat podmínky chovu kontrolovaného.

b) Minimálně jeden z partnerů musí mít přiznánu PPV nebo složenu alespoň jednu pracovní prověrku.

c) Minimálně jeden z partnerů musí být nositelem titulu Master of Handling nebo Master of Agility nebo Master of Obedience.

d) Druhý partner musí dosahovat minimálně 1/3 potřebných bodů pro docílení jednoho z titulů, uvedeného zde pod písmenem c).

 

6. VRCHOLOVÝ CHOV-EXTERIÉROVÝ

Druh chovu určený pro plemeníky /plemenné feny, jejichž výsledky v oblasti přenosu exteriérových kvalit na potomstvo jsou již ověřené a výrazně pozitivní.

a) Pár musí splňovat podmínky chovu kontrolovaného.

b) Minimálně jeden z partnerů musí být nositelem titulu Top Breeding Exterior (TBE).

c) Druhý partner a rovněž oba jeho rodiče musí mít přiznánu známku Elite nebo splňovat její podmínky.

d) Oba partneři musí být plnochrupí.

e) Má-li jedinec ve zhodnocení exteriéru konstatován určitý nedostatek, musí být jeho partner ve shodném znaku hodnocen jako excelentní.

f) Minimálně jeden z obou partnerů musí mít přiznánu PPV nebo složenu pracovní prověrku.

 

7. VRCHOLOVÝ CHOV-PRACOVNÍ

Druh chovu určený pro plemeníky /plemenné feny, jejichž výsledky v oblasti přenosu pracovních vloh na potomstvo jsou již ověřené a výrazně pozitivní.

a) Pár musí splňovat podmínky chovu kontrolovaného.

b) Minimálně jeden z partnerů musí být nositelem titulu Top Breeding Performance (TBP).

c) Druhý partner a rovněž oba jeho rodiče (nepožaduje se u rodičů importovaných jedinců) musí mít přiznánu PPV nebo splňovat podmínky pro její přiznání, či mít složenu minimálně jednu pracovní prověrku.

d) Samec musí mít složeny minimálně dvě pracovní prověrky nebo musí být nositelem titulu Master of Performance.

 

Dále platí pro všechny typy chovu, vyjma chovu registrovaného:

Výběr partnera pro fenu (při dodržení podmínek, určených pro daný druh chovu) je plně na vůli chovatele. V případě potřeby je k dispozici poradenství.

Výjimka, kdy je třeba pro plánované spojení souhlasu vedoucího chovu, platí pro využití příbuzenské plemenitby: Společný předek se může vyskytovat v generacích 3/4. Využít lze ve zdůvodněných případech i výraznější příbuzenskou plemenitbu, výhradně však se souhlasem vedoucího chovu. V případě, že bude dostatečně známa kvalita potomků z tohoto spojení, může chovatel požádat vedoucího chovu o povolení pro další opakování.

Jsou-li jedinci z takto vzniklých spojení dále využiti v chovu, výběr jejich partnerů rovněž podléhá schválení vedoucím chovu. Chovateli se doporučuje při prodeji štěňat upozornit na tuto skutečnost v kupní smlouvě.

 

Výtah z Chovatelského řádu, s obsahem změn, platných od 10.3.2017.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio