Master, Grand Master of Agility

Podmínky pro udělení titulu Master of Agility (MsA.), Grand Master of Agility (GMsA.) a čekatelského titulu (cMsA.)

 

a) Pes/fena je kavkazským psem a je v majetku člena CCOC. V případě přerušení členství v CCOC a jeho následného obnovení zůstávají původně získané body psů platné po dobu 1 měsíce. Již získané tituly mají platnost trvalou.

b) Věková hranice psů pro splnění všech podmínek: dolní - neomezena, horní - 10 let.

c) Body stanovené pro první titul Master of Agility musí být získány minimálně ve dvou sezónách (kalendářních letech).

d) Titul Master of Agility získává bez dalších podmínek PES, který docílil celkového počtu 200 bodů v jednotlivých soutěžích Agility a Agility XL (bez ohledu na věkovou třídu) a současně vyhověl požadavkům bodů b) a c). Započítatelné body lze získat i za titul Šampioni v běhu. Současně musí pes nejméně ve třech startech ve třídě Open vyhovět časovému limitu, určenému pro dané období, nebo nejméně ve třech posledních startech absolvovat kompletní sestavu předepsaných překážek, s plným bodovým hodnocením.

e) Titul Master of Agility získává bez dalších podmínek FENA, která docílila celkového počtu 160 bodů v jednotlivých soutěžích Agility a Agility XL (bez ohledu na věkovou třídu) a současně vyhověla požadavkům bodů b) a c). Započítatelné body lze získat i za titul Šampioni v běhu. Současně musí fena nejméně ve třech startech ve třídě Open vyhovět časovému limitu, určenému pro dané období, nebo nejméně ve třech posledních startech absolvovat kompletní sestavu předepsaných překážek, s plným bodovým hodnocením.

f) Pes/fena, který docílí požadovaného počtu bodů pro zadání titulu Master, ale nemá dosud splněna výkonnostní nebo časová kritéria, získává čekatelský titul - cMs.

g) Po získání titulu Master of Agility může pes/fena pokračovat v získávání dalších titulů Master. 3x získaný titul Master of Agility přináší titul Grand Master of Agility. Počet titulů Master a Grand Master není omezen.

h) Body budou přiznány za vítězství a přední umístění v klubových soutěžích Agility a Agility XL.

ch) Majitel jedince požádá hlavního trenéra o udělení titulu.

i) Každému jedinci, který splnil podmínky pro získání titulu cMs., MsA., GMsA. a o titul bylo majitelem zažádáno, bude titul přiznán.

j) Tituly zapisuje hlavní trenér nebo osoba pověřená předsednictvem na přání majitele do PP jedince. Následně se zapisují i do PP potomků.

k) Za první získaný titul Master a za tituly Grand Master jsou předávány věcné ceny, vždy na jarní veřejné akci CCOC.

l) Tituly lze používat oficiálně a uvádět je před jménem psa.

 

Psi, kteří získali tituly Master of Exterior a Grand Master of Agility jsou uvedeni zde. Aktuální bodové hodnoty psů najdete zde. Jak se zapisují vrcholné tituly před jméno psa - zde.

 

Platné znění, s účinností od 8.2.2020.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio