Soutěž Agility XL

 

Agility XL vychází v základu z pravidel soutěže Agility, je však celkově obtížnější, s výrazně variabilní náplní. Je součástí Víceboje a Národního přeboru. Po několik let bylo také doprovodnou soutěží Shows.

 

Každé Agility XL daného dne je svými požadavky originál, respektuje však tyto zásady:

• Trať obsahuje změny směru a dovoluje-li to konkrétní prostředí, rovněž terénní nerovnosti nebo obzvláštnění části povrchu (atypický povrch). Trať může být také koncipovaná jako slalom. Délka trati je oproti Agility často prodloužená. Soutěž může vyžadovat překonávání překážek, umístěných na trati i mimo trať.

• Rozhodčí popíše trať startujícím těsně před zahájením soutěže. Psovodi bez psa si po dobu určenou rozhodčím mohou trať projít.

• Jsou-li v konkrétní soutěži zařazeny překážky, před každou akcí stanoví rozhodčí typy překážek, s určením pro jednotlivé třídy.

• Jsou-li v konkrétní soutěži zařazeny překážky, způsob jejich překonávání stanoví rozhodčí:

a) Překážky nejsou součástí tratě, jsou překonávány po absolvování jednotlivých běhů nebo po absolvování všech běhů.

b) Překážky či jen některé z nich jsou přímo součástí tratě.

• Rozhodčí může určit směr a pořadí překonání překážek i v případě, že překážky nejsou součástí tratě. Pokud tak učiní, musí být určený systém shodný pro všechny závodníky ve třídě.

• Vyšší věková třída znamená zvýšenou náročnost.

 

Třídy:

Ve všech věkových třídách soutěží společně psi a feny.

Baby: 3 měsíce a 22 dnů-6 měsíců

Junior: 6-18 měsíců

Open/ Ladies: 18 měsíců-6 let věku psa nebo feny, psovodem je žena

Open/ Gentlemen: 18 měsíců-6 let věku psa nebo feny, psovodem je muž

Veteran: nad 6 let

 

Věkové koeficienty pro přepočet výkonu psovodů (pro třídy Junior, Open/ Gentlemen, Open/ Ladies, Veteran):

až 15 let - 0,93

15-18 let - 0,96

18-35 let - 1

35-40 let - 0,97

40-45 let - 0,94

45-50 let - 0,91

50-55 let - 0,88

55-60 let - 0,85

60-65 let - 0,82

65-70 let - 0,79

70-75 let - 0,75

nad 75 let - 0,71

 

Hodnocení:

Psovod se psem na vodítku se pohybuje po vytyčené trase v pevně stanoveném směru, a to klusem nebo cvalem. Každá chyba na trati je trestána 5ti trestnými body. Jsou-li překážky součástí tratě, překonává je plynule.

• Časy docílené v běhu jsou přepočteny věkovým koeficientem psovoda a dále převedeny na body takto:

vítěz běhu: 30 bodů

každý další o 5 bodů méně, až do minusových hodnot

• Je na rozhodnutí psovoda, kolik ze stanovených překážek se psem absolvuje. Překážky může překonávat pouze pes nebo zároveň oba z dvojice (pes-psovod). Za překonání každé jednotlivé překážky může získat pes maximálně 10 bodů. Odmítá-li pes zdolat určitou překážku, jsou povoleny další 2 pokusy. Každý opakovaný pokus znamená ztrátu 1 bodu. Bodovou ztrátu představuje rovněž velmi neochotné nebo pomalé provedení a u kladiny seskok před náběhem na sestupnou část.

• Body za překonání překážek se připočítávají k bodům dosaženým v běhu.

• Titul Vítěz (v případě NP Přeborník republiky) - získává v každé třídě jedinec, který získal nejvyšší počet bodů. Vítěz obdrží medaili nebo věcnou cenu (dle druhu akce).

• V jednotlivých třídách bude zadáno pořadí prvním třem jedincům. V případě stejně hodnotného výkonu, podaného dvěma nebo více jedinci, rozhoduje o vítězství a pořadí:

1. vyšší počet bodů za překážky (jsou-li součástí soutěže)

2. rozstřel psovodů bez psů (běh na 50 m, se současným využitím věkového koeficientu, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-muž, žena-žena)

3. los (následná možnost, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-žena)

• Třídy Baby a Junior mohou být, v případě podobného věku závodících psů, sloučeny.

• Udělit tituly a pořadí je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC.

 

Další pravidla Agility XL:

• Hlášení do soutěže probíhá do data vypsané uzávěrky víceboje/národního přeboru.

• Maximální povolená délka vodítka (včetně krabiny) je 130 cm.

• Jakákoli pozitivní motivace je povolena ve všech třídách.

• Při nároku na změnu věkového koeficientu psovoda je potřeba tuto skutečnost nahlásit pořadateli nejpozději před započetím běhu, jinak bude použit dosavadní koeficient.

• Dojde-li k selhání měřícího zařízení, má psovod se psem možnost absolvovat trať opakovaně.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: Vítěz získává bodové ohodnocení 27 bodů, druhý v pořadí 20 bodů, třetí 14 bodů (navýšeno od roku 2018). Obdržené body se sčítají a slouží především k získání titulu Master a Grand Master of Agility, zaznamenané jsou zde

 

Diskvalifikace:

• Pár, který se po trati soustavně nepohybuje klusem nebo cvalem.

Výjimky:

a) Bezprostřední okolí překážky.

b) Třída Baby, kde jsou povoleny na trati odpočinkové pauzy dle potřeby štěňat - měření času však probíhá nepřetržitě.

c) Pády.

• Pes je psovodem násilně nucen k pohybu či k překonání překážky.

• Pes je veden na vodítku delším než je jeho maximální povolená délka nebo část trati absolvuje neupoután na vodítku.

• Zkrácení trati.

• Počet chyb na trati vyšší než dvě.

 

Fotografie z Agility naleznete zde.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio