CCOC Cup

je vrcholné klubové ocenění pro kavkazské psy, jejichž majitelé jsou členy CCOC. Uděluje se dlouhodobě nejúspěšnějším psům a fenám.

• Soutěž je vyhlášena zpravidla pro pětileté období. Vstoupit do soutěže je možno kdykoli.

• Soutěžící pes musí být v majetku člena CCOC. Délka členství majitele v CCOC není určena. V případě přerušení členství v CCOC a jeho následného obnovení zůstávají původně získané body platné po dobu 1 měsíce.

• Vypsána je zvlášť kategorie pro psy, zvlášť pro feny. Bez věkového limitu.

• Body jsou získávány stejným způsobem, jako u titulů Master a Grand Master. Vítězem se stává jedinec, který nasbíral ve vypsaném období nejvíce bodů, a to sečtením docílených bodových hodnot v jednotlivých disciplínách (Agility, Handling, Obedience, Performance, Exterior).

• Minimálně 75 % všech bodů musí být získáno na akcích CCOC.

• Pro první pořádanou soutěž jsou započítány všechny dosud získané body psů ze všech disciplín, vedené v článku Čekatelé nejvyšších titulů. Tato první soutěž bude uzavřena k 21.7.2018, ke dni oslav 5. výročí založení klubu (70. MLD). Poslední započitatelné body je možno vybojovat v červnu 2018.

• Průběžný žebříček deseti nejlepších je zde.

• Nejlepší psi soutěže budou vyhlášeni na výroční klubové akci CCOC, vždy po ukončení vypsaného období. První tři v každé kategorii získávají věcnou cenu.

• Při shodném počtu bodů dvou nebo více jedinců se výše umístí pes, který získal vyšší počet bodů:
a) v soutěžích Performance
b) v soutěžích Agility
c) v exteriérových soutěžích
 

Nejúspěšnějších 10 psů každé kategorie dokončených soutěží CCOC Cup najdete zde.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio