Nejlepší závodní tým

Soutěž může být vypsána jako součást vybraných akcí významnějšího charakteru (výroční dny klubu, víceboj, národní přebor atd.). Pořádá se od 2. pololetí roku 2017.

 

Lze ji pořádat ve dvou variantách:

1) Sportovní soutěž (s níže uvedenými propozicemi sportovní soutěže)

2) Sportovní soutěž (s níže uvedenými propozicemi sportovní soutěže), s doplněním o vědomostní část pro psovody. Tato doplňující část podléhá bodování, které je individuálně přizpůsobené charakteru konkrétní vědomostní soutěže. Pravidla této části jsou účastníkům sdělena těsně před startem. Tato varianta může být pořádána pouze při LD.

 

 

Tvorba závodních týmů

 

Soutěž se koná, pokud lze sestavit alespoň 2 závodní týmy.

 

Závodní tým tvoří minimálně 3 do soutěže přihlášení psi. Členy jednoho závodního týmu musí spojovat určitá sounáležitost. Mohou být vytvořeny týmy různého charakteru, přednostně se však vytvářejí týmy chovatelských stanic. Tým si volí ze svého středu vedoucího (šéfa týmu).

 

Počet psovodů v jednom týmu není omezen (s jedním psem může v průběhu dne soutěžit více psovodů nebo jeden psovod může soutěžit s více psy).

 

Soutěž nevyžaduje členství v CCOC.

 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽ

 

Započítatelné disciplíny:

 

Agility R, Agility OC, Agility XL, Handling, Obedience, Performance

 

 

Bodování soutěže

 

1. místo v disciplíně a třídě/kategorii - 20 bodů, 2. místo v disciplíně a třídě - 15 bodů, 3. místo v disciplíně a třídě - 10 bodů, další umístění - 5 bodů, diskvalifikace - 0 bodů


Hodnocení soutěže

 

Součtem získaných bodů jednotlivých psů závodního týmu se zjistí 3 nejlepší psi týmu. Vítězí tým s nejvyšším průměrným počtem bodů na 1 psa z těchto tří psů.

 

 

Při rovnosti bodů rozhoduje:

1. vyšší součet tří nejlepších bodových hodnot týmu, dosažených v Performanci

2. vyšší součet tří nejlepších bodových hodnot týmu, dosažených v Agility R (Agility XL)

3. los

 

Ceny

Tři nejlepší psi vítězného týmu získávají speciální kokardu.

 

Zápočet bodů do soutěže Pes roku (Fena roku)

Tři nejlepší psi vítězného týmu získávají 10 bodů do soutěže Pes roku.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio