Pes roku

 

je soutěž pro kavkazské psy, jejichž majitelé jsou členy CCOC.

 

• Vypsána je zvlášť kategorie pro psy, zvlášť pro feny.

• Započítávány jsou body získané za tituly, umístění a hodnocení z akcí CCOC (všechny typy soutěží, prověrky).

• Soutěž je vyhlášena vždy pro příslušný kalendářní rok.

• Pro první ročník (2013) byly započítávány rovněž bodové hodnoty, získané na původních nezávislých Liščích dnech, vyjma bodů za účast, dle odstavce d).

• Vítěz každého ročníku bude vyhlášen vždy nejpozději do 15.1. následujícího roku. Získává věcnou cenu.

• Psem roku/ Fenou roku se stává jedinec, který nasbíral v daném roce nejvíce bodů, a to sečtením všech bodových hodnot, udělených za výsledky, tituly a umístění na všech soutěžních akcích CCOC (pracovních, sportovních, exteriérových).

• Průběžné výsledky naleznete zde.

• Při shodném nejvyšším počtu bodů dvou nebo více jedinců se stává Psem/Fenou roku ten, který získal vyšší počet bodů:
a) v soutěžích Performance
b) v soutěžích Agility
c) v exteriérových soutěžích

 

Bodové hodnocení, které získává pes/fena za tituly/ceny/prověrky:

a) 20 bodů

• vítězný titul, získaný ve sportovní nebo pracovní soutěži

• I. cena v Obedienci

• absolvování pracovní prověrky a prověrky ovladatelnosti  s hodnocením "výborně"

• BOP, BOT, BIS, BOOS (získané na Show)

• BM, BF (získané na Best Exterior)

• TOP Baby, TOP Puppy, TOP Junior, TOP Open class, TOP Veteran, TOP Dog CCOC (získané na Víceboji)

b) 15 bodů:

• pořadí 2., získané ve sportovní nebo pracovní soutěži

• II. cena v Obedienci

• absolvování pracovní prověrky a prověrky ovladatelnosti s hodnocením "velmi dobře"

• CW a Res.CW (získané na Show)

• BIC (získaný na Best Exterior)

c) 10 bodů:

• pořadí 3. (získané ve sportovní nebo pracovní soutěži)

• III. cena v Obedienci

• absolvování pracovní prověrky a prověrky ovladatelnosti s hodnocením "dobře"

• pořadí 1., 2. a 3. (získané na Show a v Best Exterior)

• 3 nejlepší psi Nejlepšího závodního týmu

d) 5 bodů:

• za účast ve sportovní, pracovní nebo exteriérové soutěži, pokud nebyl pes diskvalifikován (neposouzen) a pokud nezískal tituly nebo pořadí 1., 2., 3. nebo cenu v Obedienci

 

U exteriérových soutěží se udělují body jen za nejvyšší získané ohodnocení.

 

Psy, kteří již tituly získali, najdete zde.

 

Navýšení pro Národní přebory CCOC a Víceboje CCOC

Od roku 2018 jsou u sportovních a pracovních soutěží (Agility XL, Performance, Obedience) národních přeborů a vícebojů zisky bodových hodnot navýšeny pro každou třídu, a to takto:

27 bodů: Vítěz/ Přeborník republiky/ I. cena v Obedienci

20 bodů: 2. místo/ II. cena v Obedienci

14 bodů: 3. místo/ III. cena v Obedienci

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio