Master, Grand Master of Handling

Podmínky pro udělení titulu Master of Handling (MsH.) a Grand Master of Handling (GMsH.)

 

a) Pes/fena je kavkazským psem a je v majetku člena CCOC. V případě přerušení členství v CCOC a jeho následného obnovení zůstávají původně získané body psů platné po dobu 1 měsíce. Již získané tituly Master a Grand Master mají platnost trvalou.

b) Věková hranice psů pro splnění všech podmínek: dolní - neomezena, horní - 10 let.

c) Titul Master of Handling získává bez dalších podmínek PES, který v jakémkoli časovém období (při splnění podmínek bodu b) docílil celkového počtu 200 bodů v jednotlivých soutěžích Handlingu, bez ohledu na věkovou kategorii, a zároveň má složenu prověrku ovladatelnosti PO-1.

d) Titul Master of Handling získává bez dalších podmínek FENA, která v jakémkoli časovém období (při splnění podmínek bodu b) docílila celkového počtu 160 bodů v jednotlivých soutěžích Handling, bez ohledu na věkovou kategorii, a zároveň má složenu prověrku ovladatelnosti PO-1.

e) Po získání titulu Master of Handling může pes/fena pokračovat v získávání dalších titulů Master. 3x získaný titul Master of Handling přináší titul Grand Master of Handling. Počet titulů Master a Grand Master není omezen.

f) Body budou přiznány za vítězství a přední umístění v klubových soutěžích Handling (Liščí dny) a rovněž za prokázané výsledky z handlingových soutěží absolvovaných v jiných organizacích, pokud jsou tyto soutěže speciálně určené pro plemeno kavkazských pasteveckých psů a pokud jsou propozice těchto soutěží srovnatelné s handlingovými propozicemi CCOC. 

g) Pes/fena, který docílí požadovaného počtu bodů pro zadání titulu Master, ale nemá dosud splněna výkonnostní kritéria, získává čekatelský titul - cMs.

h) Majitel jedince požádá hlavního trenéra o udělení titulu. Chce-li započítat body za umístění ze soutěží mimo CCOC, je třeba umístění v soutěžích doložit.

ch) Každému jedinci, který splnil podmínky pro získání titulu cMs., MsH. a GMsH. a o titul bylo majitelem zažádáno, bude titul přiznán.

i) Tituly zapisuje hlavní trenér nebo osoba pověřená předsednictvem na přání majitele do rodokmenu jedince. Následně se zapisují i do rodokmenů potomků.

j) Za první získaný titul Master a za tituly Grand Master jsou předávány věcné ceny, vždy na jarní veřejné akci CCOC.

k) Tituly lze používat oficiálně a uvádět je před jménem psa.

 

Psi, kteří získali tituly Master of Handling a Grand Master of Handling jsou uvedeni zde. Aktuální bodové hodnoty psů najdete zde. Jak se zapisují vrcholné tituly před jméno psa - zde.

 

Platné znění, s účinností od 1/2020. © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio