Master, Grand Master of Obedience

Podmínky pro udělení titulu Master of Obedience (MsO.) a Grand Master of Obedience (GMsO.)

 

a) Pes/fena je kavkazským psem a je v majetku člena CCOC. V případě přerušení členství v CCOC a jeho následného obnovení zůstávají původně získané body psů platné po dobu 1 měsíce. Již získané tituly Master a Grand Master mají platnost trvalou.

b) Věková hranice psů pro splnění všech podmínek: dolní - neomezena, horní - 10 let věku.

c) Titul Master of Obedience získává bez dalších podmínek PES, který v jakémkoli časovém období, při splnění podmínek bodu b), docílil celkového počtu 200 bodů v jednotlivých prověrkách nebo soutěžích ovladatelnosti. Zároveň má složenu prověrku ovladatelnosti PO a získal minimálně 3x 1. cenu v soutěži Obedience.

d) Titul Master of Obedience získává bez dalších podmínek FENA, která v jakémkoli časovém období, při splnění podmínek bodu b), docílila celkového počtu 160 bodů v jednotlivých prověrkách nebo soutěžích ovladatelnosti. Zároveň má složenu prověrku ovladatelnosti PO a získala minimálně 3x 1. cenu v soutěži Obedience.

e) Body lze získat v soutěžích Obedience za 1. až 3. cenu a za složení prověrek PO, PZO a PSS, ve výši dle získané známky.

f) Po získání titulu Master of Obedience může pes/fena pokračovat v získávání dalších titulů Master. 3x získaný titul Master of Obedience přináší titul Grand Master of Obedience. Počet titulů Master a Grand Master není omezen.

g) Majitel jedince požádá hlavního trenéra o udělení titulu.

h) Každému jedinci, který splnil podmínky pro získání titulu MsO. a GMsO. a o titul bylo majitelem zažádáno, bude titul přiznán. Vyhlášení titulů Master a Grand Master a předávání cen probíhá 1x ročně, a to na jarní veřejné akci CCOC.

ch) Titul zapisuje hlavní trenér nebo osoba pověřená předsednictvem na přání majitele do rodokmenu jedince. Zapisuje se i do rodokmenu potomků.

i) Za první získaný titul Master a za tituly Grand Master je předána věcná cena.

j) Tituly lze používat oficiálně a uvádět je před jménem psa.

 

Psi, kteří získali tituly Master of Obedience a Grand Master of Obedience jsou uvedeni zde. Aktuální bodové hodnoty čekatelů najdete zde.

 

Schváleno předsednictvem CCOC, platné znění.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio