Master, Grand Master of Obedience

Podmínky pro udělení titulu Master of Obedience (MsO.), Grand Master of Obedience (GMsO.) a čekatelského titulu (cMsO.)

 

a) Pes/fena je kavkazským psem a je v majetku člena CCOC. V případě přerušení členství v CCOC a jeho následného obnovení zůstávají původně získané body psů platné po dobu 1 měsíce. Již získané tituly mají platnost trvalou.

b) Věková hranice psů pro splnění všech podmínek: dolní - neomezena, horní - 10 let věku.

c) Titul Master of Obedience získává bez dalších podmínek PES, který v jakémkoli časovém období, při splnění podmínek bodu b), docílil celkového počtu 200 bodů v jednotlivých prověrkách nebo soutěžích ovladatelnosti. Zároveň má složenu prověrku ovladatelnosti PO-1 a získal minimálně 3x I. cenu v soutěži Obedience nebo 3x I. cenu v soutěži Recall, ve věku nad 18 měsíců. Možná je i kombinace těchto soutěžních výsledků.

d) Titul Master of Obedience získává bez dalších podmínek FENA, která v jakémkoli časovém období, při splnění podmínek bodu b), docílila celkového počtu 160 bodů v jednotlivých prověrkách nebo soutěžích ovladatelnosti. Zároveň má složenu prověrku ovladatelnosti PO-1 a získala minimálně 3x 1. cenu v soutěži Obedience nebo 3x I. cenu v soutěži Recall, ve věku nad 18 měsíců. Možná je i kombinace těchto soutěžních výsledků.

e) Pes/fena, který docílí požadovaného počtu bodů pro zadání titulu Master, ale nemá dosud kompletně splněna výkonnostní kritéria, získává čekatelský titul - cMs.

f) Body lze získat v soutěžích Obedience a Recall za I., II., III. cenu a za složení prověrek PO a PZO, ve výši dle získané známky.

g) Po získání titulu Master of Obedience může pes/fena pokračovat v získávání dalších titulů Master. 3x získaný titul Master of Obedience přináší titul Grand Master of Obedience. Počet titulů Master a Grand Master není omezen.

h) Majitel jedince požádá hlavního trenéra o udělení titulu.

ch) Každému jedinci, který splnil podmínky pro získání titulu cMs., MsO., GMsO. a o titul bylo majitelem zažádáno, bude titul přiznán.

i) Tituly zapisuje hlavní trenér nebo osoba pověřená předsednictvem na přání majitele do rodokmenu jedince. Následně se zapisují i do rodokmenů potomků.

j) Za první získaný titul Master a za tituly Grand Master jsou předávány věcné ceny, vždy na jarní veřejné akci CCOC.

k) Tituly lze používat oficiálně a uvádět je před jménem psa.

 

Psi, kteří získali tituly Master of Obedience a Grand Master of Obedience jsou uvedeni zde. Aktuální bodové hodnoty psů najdete zde. Jak se zapisují vrcholné tituly před jméno psa - zde.

 

Platné znění. Rozšířené možnosti pro splnění bodů a výkonnostních požadavků (Recall), od března 2019© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio