Prověrky ovladatelnosti

PZO (Prověrka základní ovladatelnosti)

• PZO je přístupna pouze kavkazským psům.

• Účast na prověrce není podmíněna složením jiné prověrky.

• Minimální věk psa pro účast je 12 měsíců.

• Povely jsou povoleny jakékoli: slovní (vyjma hrubých výrazů), posunkové či kombinace obou způsobů.

• Během celého přezkoušení musí pes vykazovat dobře zvladatelné a sebejisté chování. V opačném případě nebude splnění prověrky přiznáno, bez ohledu na kvalitu provedení cviků.

• Odměňování psa je povoleno vždy po ukončení jednotlivé série cviků.

• Povinná výstroj: hladký obojek, vodítko, náhubek (o použití náhubku rozhodne rozhodčí)

• Pouze pro členy CCOC platí: Za každou úspěšně splněnou prověrku získává jedinec body, použitelné k dosažení titulu Master of Obedience (Grand Master of Obedience), a to ve výši: hodnocení "výborně" 20 bodů, hodnocení "velmi dobře" 15 bodů, hodnocení "dobře" 10 bodů.

 

1. Sedni, lehni

Provádí se na vodítku u nohy psovoda nebo před psovodem Obě polohy je třeba provést v jednotném, psovodem zvoleném a předem nahlášeném umístění psa. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí, na další pokyn posadí.

0 - 10 bodů

 

2. Ovladatelnost na vodítku

Provádí se za chůze, se změnami směru - vlevo, vpravo a čelem vzad. Základní postoj psovoda se psem – pes sedí nebo stojí u levé nohy psovoda.

0 - 10 bodů

 

3. Překážka skoková (30 cm)

Jednosměrný skok přes nízkou překážku v jednom směru, pes je na vodítku. Psovod může překážku překonat spolu se psem.

0 - 10 bodů

 

4. Přechod atypického povrchu terénu

Psovod se psem přecházejí přes nataženou igelitovou plachtu. Na pokyn rozhodčího dochází během přechodu k jednomu zastavení.

0 - 10 bodů

 

5. Chování psa ve skupině osob

Psovod se psem bez zastavení prochází skupinou minimálně šesti klidně hovořících a pohybujících se osob, které se psem nekomunikují.

0 - 10 bodů

 

Hodnocení:

48 – 50 bodů: výborně

43 - 47 bodů: velmi dobře

36 - 42 bodů: dobře

0 - 35 bodů: nesplnil

 

PO (prověrka ovladatelnosti)

• PO je přístupna pouze kavkazským psům.

• Účast na prověrce je podmíněna složením prověrky PZO.

• Minimální věk psa pro účast je 18 měsíců.

• Povely jsou povoleny jakékoli: slovní (vyjma hrubých výrazů), posunkové či kombinace obou způsobů.

• Během celého přezkoušení musí pes vykazovat dobře zvladatelné a sebejisté chování. V opačném případě nebude splnění prověrky přiznáno, bez ohledu na kvalitu provedení cviků.

• Odměňování psa je povoleno vždy po ukončení jednotlivé série cviků.

• Povinná výstroj: hladký obojek, vodítko, náhubek (o použití náhubku rozhodne rozhodčí)

• Pouze pro členy CCOC platí: Za každou úspěšně splněnou prověrku získává jedinec body, použitelné k dosažení titulu Master of Obedience (Grand Master of Obedience), a to ve výši: hodnocení "výborně" 20 bodů, hodnocení "velmi dobře" 15 bodů, hodnocení "dobře" 10 bodů. Úspěšné složení prověrky PO je také jednou z podmínek pro získání titulu Master of Obedience.

 

1. Sedni, lehni, vstaň

Provádí se na vodítku u nohy psovoda nebo před psovodem, na pokyn rozhodčího, v rozhodčím určené kombinaci. Všechny 3 polohy je třeba provést v jednotném, psovodem zvoleném a předem nahlášeném umístění psa.

0 - 10 bodů

 

2. Ovladatelnost na vodítku

Provádí se na pokyn rozhodčího, s obraty na místě, za chůze a poklusu, se změnami směru vlevo, vpravo, čelem vzad, a se zastavením. Základní postoj psovoda se psem – pes sedí nebo stojí u levé nohy psovoda.

0 - 10 bodů

 

3. Reakce na silné nárazové a jiné zvuky

Může být použita střelba (ráže pistole v rozmezí 6-9 mm) nebo jiný silný nárazový zvuk. Zkouška se provádí v průběhu cviku ovladatelnosti na vodítku, ze vzdálenosti přibližně 10 m. Dva zvuky následují 5 vteřin po sobě. Po celou dobu prověrky se hodnotí také chování psa v souvislosti s hluky, které přirozeně vyplynou z prostředí nebo okolností. Pokud pes projeví bázlivost (nebo agresivitu, která mu nedovolí plnit další cviky) je z prověrky odvolán.

0 - 10 bodů

 

4. Překážka skoková (70 cm)

Jednosměrný skok přes nízkou překážku v jednom směru, pes je na vodítku. Psovod může překážku překonat spolu se psem.

0 - 10 bodů

 

5. Překážka Áčko

Jednosměrné překonání v jednom směru, pes je na vodítku.

0 - 10 bodů

 

6. Kladina s náběhovými prkny

Jednosměrné překonání v jednom směru, pes je na vodítku.

0 - 10 bodů

 

7. Chování ve skupině osob

Psovod se psem na vodítku přichází ke stojícím osobám, které na sebe nijak neupoutávají pozornost. Jedna z osob sedí na židli. Psovod se psem se u osob zastavuje a navazuje s nimi hovor. Následně klidně přichází další osoby z rozdílných směrů, zastavují se a vytvářejí nestísněnou skupinku. Na pokyn rozhodčího psovod se psem skupinkou klikatě projde a odchází. Pes nesmí reagovat nejistě. Pro zisk plného počtu bodů se pes chová pozorně, se zájmem osoby sleduje, aniž by se je snažil napadat. Počet lidí ve skupině: 6-8

0 - 10 bodů

 

8. Reakce na oheň

Pes se psovodem prochází mezi dvěma zdroji ohně. Jeho chování má být sebejisté.

0 - 10 bodů

 

9. Průchod řadou, s tolerancí k dalšímu psu

Psovod se psem prochází mezi dvěma řadami lidí. Jedna z osob drží na vodítku neagresivního psa. Ideálně je zkoušený pes pozorný, avšak klidný, neovlivněný přítomností druhého psa.

0 - 10 bodů

 

10. Budova

Psovod se psem vstupuje z volného prostranství do budovy nebo do zastřešeného prostoru, aniž by pes jakkoli negativně reagoval. Celý prostor dvojice krátce prochází.

0 - 10 bodů

 

Hodnocení:

95 – 100 bodů: výborně

87 - 94 bodů: velmi dobře

71 - 86 bodů: dobře

0 - 70 bodů: nesplnil

 


 

Pro obě prověrky platí dále:

V případě nesplnění je opakování možné. V případě úspěšného absolvování nelze již prověrku opakovat.

Zápis hodnocení známek: výborně (V), velmi dobře (VD), dobře (D)

Úspěšní absolventi prověrek jsou uváděni zde.

 

Platné propozice.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio