Soutěž Handling

 diplom pro vítěze soutěže Handling

Handling je soutěž ve výstavním předvedení. Dokládá schopnost psa přizpůsobit se ochotně a v základní míře přání psovoda. Hodnotí se projev psa a vzájemná souhra mezi předvádějícím a psem ve výstavním kruhu, nehodnotí se exteriér psa. Handling je pravidelnou soutěží Liščích dnů, do roku 2018 byl rovněž součástí víceboje.

 

Třídy:
Baby - až 6 měsíců
Junior - 6-12 měsíců
Open - od 12ti měsíců

 

Zkouší se:

a) Ukázka chrupu

b) Výstavní postoj

Základní pravidla: Při pohledu zepředu a zezadu jsou přední i zadní končetiny v zákrytu. Přední končetiny jsou postaveny šířeji, ale rovnoběžně, kolmo k podkladu. U zadních končetin je rovněž třeba širšího postavení, noha bližší pohledu rozhodčího je posunuta mírně vzad oproti kolmému postavení a postavení druhé končetiny, je však třeba zohlednit formát psa a jeho úhlení. Krk psa není vytažen.

c) Figura Kruh

V případě, že rozhodčí stojí uprostřed kruhu: Se psem vedeným u levé nohy se kopíruje pomyslný kruh, při zachování stálé rychlosti.

V případě, že rozhodčí stojí vně kruhu: Při míjení rozhodčího si handler přehodí vodítko do pravé ruky a psa zadem obejde. Vzápětí si opět přehodí vodítko do levé ruky a psa obejde předem. Účelem je, aby se handler nedostal mezi psa a rozhodčího.

d) Tam a zpět

Ideálem je, aby se pes pohyboval přesně od rozhodčího a po obrátce bez zastavení po stejné přímce zpět k rozhodčímu, který nemění své místo.

e) Figura T

Zahajuje se ve výstavní pozici před rozhodčím. Všechny směry pohybu mají být stejné délky, příčná linie pohybu dvojice má být kolmo k postavení rozhočího. Stále, včetně obrátek, nesmí handler bránit svým postavením rozhodčímu v pohledu na psa. Předvedení této figury se nepožaduje ve třídě Baby.

f) Volná sestava

Psovod samostatně a dle svého uvážení prezentuje psa v pohybu a v postoji na vyhrazeném prostoru, po dobu určenou rozhodčím. Volná sestava se nezkouší ve třídě Baby. Zda bude požadována pro danou soutěž v ostatních třídách, záleží na rozhodnutí rozhodčího.

 

Další pravidla:

• Hlášení do soutěže probíhá na místě akce.

• Jakákoli pozitivní motivace psa je povolena ve všech třídách.

• V jednotlivých kategoriích a třídách může být zadán titul Vítěz a pořadí dalším dvěma závodníkům. Udělení titulů není nárokové, je zadáno pouze jedincům, kteří předvedou precizní výkon. Vítěz obdrží kokardu.

• V případě stejně hodnotného výkonu, podaného dvěma nebo více jedinci, rozhoduje o vítězství a pořadí:

1. bezproblémovost ukázky chrupu

2. kvalita provedení figury Kruh

3. los

• Udělit tituly a pořadí je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC. Soutěží-li "nekavkazský" pes, dělí se o získané místo s následně umístěným kavkazským psem.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: Vítěz obdrží bodové ohodnocení 20 bodů, druhý v pořadí 15 bodů, třetí 10 bodů. 20 bodů získá také pes, který získal na Show CCOC ocenění "Nejlepší Handling" (tato cena nemusí být na Show udělována). Obdržené body se sčítají a slouží především k získání titulu Master of Handling, zaznamenané jsou zde.

 

Diskvalifikace:

• Pes svou neukázněností narušuje výkon ostatních soutěžících.

• Psa nelze předvést v pohybu.

 

Platné znění. Autorkou prvního znění propozic Handlingu byla Eva Červená.

Fotografie z Handlingu naleznete zde.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio