Soutěž Handling

 diplom pro vítěze soutěže Handling

Handling je soutěž ve "výstavním předvádění".

Handling je pravidelnou soutěží Malých Liščích dnů a součástí víceboje.

 

Třídy:
Baby - do 6ti měsíců
Junior - 6-12 měsíců
Open - od 12ti měsíců

Požadavky:

Hodnotí se projev psa a vzájemná souhra mezi předvádějícím a psem ve "výstavním" kruhu, nehodnotí se exteriér psa.

Zkouší se:

a) Předvedení chrupu

b) Výstavní postoj

Základní pravidla: Při pohledu zepředu a zezadu jsou přední i zadní končetiny v zákrytu. Přední končetiny jsou postaveny šířeji, ale rovnoběžně, kolmo k podkladu. U zadních končetin je rovněž třeba širšího postavení, noha bližší pohledu rozhodčího je posunuta mírně vzad oproti kolmému postavení a postavení druhé končetiny, je však třeba zohlednit formát psa a jeho úhlení. Krk psa není vytažen.

c) Figura Kruh

V případě, že rozhodčí stojí uprostřed kruhu: Se psem vedeným u levé nohy se kopíruje pomyslný kruh, při zachování stálé rychlosti.

V případě, že rozhodčí stojí vně kruhu: Při míjení rozhodčího si handler přehodí vodítko do pravé ruky a psa zadem obejde. Vzápětí si opět přehodí vodítko do levé ruky a psa obejde předem. Účelem je, aby se handler nedostal mezi psa a rozhodčího.

d) Tam a zpět

Ideálem je, aby se pes pohyboval přesně od rozhodčího a po obrátce bez zastavení po stejné přímce zpět k rozhodčímu, který nemění své místo.

e) Figura T

Zahajuje se ve výstavní pozici před rozhodčím. Všechny směry pohybu mají být stejné délky, příčná linie pohybu dvojice má být kolmo k postavení rozhočího. Stále, včetně obrátek, nesmí handler bránit svým postavením rozhodčímu v pohledu na psa. Předvedení této figury se nepožaduje ve třídě Baby.

f) Volná sestava

Psovod samostatně a dle svého uvážení prezentuje psa v pohybu a v postoji na vyhrazeném prostoru, po dobu určenou rozhodčím. Volná sestava se nezkouší ve třídě Baby. Zda bude požadována pro danou soutěž v ostatních třídách, záleží na rozhodnutí rozhodčího.

 

Další pravidla soutěže:

• Titul Vítěz - získává v každé třídě jedinec, který předvedl ve spolupráci s psovodem nejlepší handling. Vítěz obdrží cenu. V případě stejně hodnotného handlingu, podaného dvěma nebo více dvojicemi, rozhoduje o vítězství los.

• Udělit tituly a pořadí je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC. Soutěží-li "nekavkazský" pes, dělí se o získané místo s následně umístěným kavkazským psem.

• V jednotlivých třídách může být zadáno pořadí prvním třem jedincům.

• Udělení titulů a pořadí není nárokové, je zadáno pouze jedincům, kteří předvedou precizní výkon.

• Hlášení do soutěže probíhá u MLD na místě akce, u Víceboje do data vypsané uzávěrky.

• Pouze pro členy CCOC platí dále: U soutěží v rámci MLD získává vítěz zároveň bodové ohodnocení 20 bodů, druhý v pořadí 15 bodů, třetí 10 bodů. 20 bodů získá také pes, který obdržel na Show CCOC ocenění "Nejlepší Handling" (tato cena nemusí být na Show udělována). U soutěží v rámci Víceboje jsou hodnoty navýšeny na 27 bodů (Vítěz), 20 bodů (2. místo), 14 bodů (3 místo) (navýšeno od roku 2018). Získané bodové hodnoty se zaznamenávají, zveřejněné jsou zde. Obdržené body se sčítají a slouží k získání titulu Master. Titul Master může získat pouze kavkazský pes.

 

Diskvalifikace:

• Pes svou neukázněností narušuje výkon ostatních soutěžících.

• Psa nelze předvést v pohybu.

 

Platné znění. Autorkou prvního znění propozic Handlingu byla Eva Červená.

Fotografie z Handlingu naleznete zde.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio