Soutěž Recall

hledá psa s nejlepším přivoláním. Kvalitní přivolání je jedním z nejdůležitějších základních cviků poslušnosti u psů, potřebných pro bezproblémové chování v civilizovaném prostředí. U samostatností se vyznačujících kavkazských psů je cvikem obtížným, o to více je důležité a ceněné jeho zvládnutí.

Recall je od března 2019 pravidelnou součástí klubových LD a Extrémních tréninků. První pravidla prošla následnými úpravami.

 

Provedení cviku

Psovod psa přivolává na pokyn rozhodčího.

Psovodem je volitelné:

a) Způsob docílení potřebného vzdálení psa, nutného pro vykonání cviku

b) Zakončení cviku - předsednutí nebo přisednutí k noze psovoda

 

Cvik se provádí 2x, s možností vysoké variability v detailech. Proměnlivé je prostředí, vzdálenost (nejčastěji od 20 m výše) a přítomnost rušivých vlivů. Časový odstup mezi dvěma provedeními určuje rozhodčí. Všichni startující psi mají v daný den co nejvíce shodné podmínky. Hodnotí se přesnost provedení, rychlost a ochota, se kterou pes cvik plní.

 

Zvýhodnění štěňat: U štěňat do věku 6 měsíců se snaží pořadatel omezit rušivé podněty. Mohou být také zřetelně motivována pamlsky bez bodových ztrát.

 

Zadávání cen:

Maximální počet bodů: 40 bodů (2x 0-20)

 

• I. cena

První cenu získávají všichni jedinci, kteří obdrželi 37-40 bodů.

 

• II. cena

Druhou cenu získávají všichni jedinci, kteří obdrželi 33-36 bodů.

 

• III. cena

Třetí cenu získávají všichni jedinci, kteří obdrželi 28-32 bodů.

 

Další pravidla:

• Hlášení do soutěže probíhá na místě akce.

• Zadat body a ceny je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC. Pořadí se nestanoví.

• Povely: V rámci jednoho povelu je možné oslovit psa jménem a současně hlasovým a posunkovým povelem. Opakování povelu je možné nejvýše 3x (s bodovou ztrátou za každý opakovaný povel). Povely lze volit libovolné, vyjma hrubých výrazů.

• Po ukončení každého cviku je možno psa odměnit pamlskem.

• V prostředí, které to vyžaduje, jsou psi jištěni šňůrou, s níž nesmí psovod manipulovat ve smyslu napomáhání psu ke splnění cviku. Rozhodčí může vyžadovat provedení cviku v náhubku.

• Výstroj psa: Není povolen stahovací, polostahovací, ostnatý, elektronický obojek, použití ohlávky specifikuje Klubový a výcvikový řád. Pes smí být opatřen náhubkem z rozhodnutí psovoda nebo rozhodčí může použití náhubku vyžadovat. Je-li použita šňůra, musí být připnuta na hladkém obojku.

• Účast v soutěži není limitována věkem psa/feny.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: Všichni v I. ceně získávají 20 bodů, v II. ceně 15 bodů, v III. ceně 10 bodů. Obdržené body se sčítají a slouží především k získání titulu Master a Grand Master of Obedience, zaznamenané jsou zde.

• Psu, který v jeden den získal I., II. nebo III. cenu v Rascall a zároveň jednu z cen v soutěži Obedience, bude pro účely získání titulů Master a Grand Master of Obedience započteno 75% bodů z těchto dvou soutěží. Pro účely celoročních soutěží Pes roku, Fena roku, Psovod roku se započítává 100% získaných bodů.

• Pro účastníky všech akcí CCOC je závazný Klubový a výcvikový řád. Důležité informace naleznete také v Prováděcí metodice pro soutěže a prověrky.

 

Diskvalifikace:

• Více než 3 vydané povely pro jeden cvik přivolání.

• Neukázněnost psa, nezvladatelnost.

• Zřetelná motivace psa staršího 1 roku pamlsky.

• Psovod napomáhá psu k výkonu manipulací se šňůrou.

 

Platné znění.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio