Master, Grand Master of Performance

 

Podmínky pro udělení titulu Master of Performance (MsP.) a Grand Master of Performance (GMsP.)

 

a) Pes/fena je kavkazským psem a je v majetku člena CCOC. V případě přerušení členství v CCOC a jeho následného obnovení zůstávají původně získané body psů platné po dobu 1 měsíce. Již získané tituly Master a Grand Master mají platnost trvalou.

b) Věková hranice psů pro splnění všech podmínek: dolní - neomezena, horní - 10 let.

b) Titul Master of Performance získává bez dalších podmínek PES, pokud v jakémkoli časovém období (při splnění podmínek bodu b) docílil celkového počtu 200 bodů, získaných za umístění v soutěžích Performance, a to takto:

minimálně 100 bodů získal v kategoriích O-2, O-3, O-4, O-5

c) Titul Master of Performance získává bez dalších podmínek FENA, pokud v jakémkoli časovém období (při splnění podmínek bodu b) docílila celkového počtu 160 bodů, získaných za umístění v soutěžích Performance, a to takto:

minimálně 80 bodů získala v kategoriích O-2, O-3, O-4, O-5

d) Jakékoli povinné body lze nahradit získáním bodů za složení jakékoli pracovní prověrky.

e) Po docílení 200 (160) bodů a získání titulu Master může pes/fena pokračovat v získávání dalších titulů Master. 3x získaný titul Master přináší titul Grand Master. Počet titulů Master a Grand Master není omezen.

f) Body budou přiznány za vítězství a přední umístění v pracovních klubových soutěžích CCOC (Liščí dny), za úspěšné absolvování jakékoli pracovní prověrky a rovněž za prokázané výsledky z pracovních soutěží obranářského zaměření absolvovaných v jiných organizacích, pokud jsou tyto soutěže speciálně určené pro kavkazské psy a pokud jsou propozice těchto soutěží srovnatelné s propozicemi pracovních prověrek nebo soutěží Performance. Body jsou získatelné rovněž za titul TOP Suverén.

g) Majitel jedince požádá hlavního trenéra o udělení titulu. Chce-li započítat body za umístění ze soutěží mimo CCOC, je třeba umístění v soutěžích doložit.

h) Každému jedinci, který splnil podmínky pro získání titulu MsP. a GMsP. a o titul bylo majitelem zažádáno, bude titul přiznán. Vyhlášení titulů Master a Grand Master a předávání cen probíhá 1x ročně, a to na jarní veřejné akci CCOC.

ch) Titul zapisuje hlavní trenér nebo osoba pověřená předsednictvem na přání majitele do rodokmenu jedince. Zapisuje se i do rodokmenu potomků.

i) Za první získaný titul Master a za tituly Grand Master je předána věcná cena.

j) Tituly lze používat oficiálně a uvádět je před jménem psa.

 

Psi, kteří získali tituly Master of Performance a Grand Master of Performance jsou uvedeni zde. Aktuální bodové hodnoty čekatelů najdete zde

 

Schváleno předsednictvem CCOC, platné znění.

Do 1.1.2015 bylo možno započítat body i za výsledky z původních pracovních soutěží z nezávislých Liščích dnů. Do 1.1.2016 bylo možno započítat body i za Nejlepšího obranáře dne - toto ocenění bylo zrušeno.

 

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio