Master, Grand Master of Performance

Podmínky pro udělení titulu Master of Performance (MsP.), Grand Master of Performance (GMsP.) a čekatelského titulu (cMsP.)

 

a) Pes/fena je kavkazským psem a je v majetku člena CCOC. V případě přerušení členství v CCOC a jeho následného obnovení zůstávají původně získané body psů platné po dobu 1 měsíce. Již získané tituly mají platnost trvalou.

b) Věková hranice psů pro splnění všech podmínek: dolní - neomezena, horní - 10 let.

c) Titul Master of Performance získává bez dalších podmínek PES, pokud v jakémkoli časovém období (při splnění podmínek bodu b), docílil celkového počtu 200 bodů, získaných za výsledky ve skupině disciplín Performance, a současně minimálně 100 bodů získal v soutěžích Performance kategorie O, ve dvou nebo více výkonnostních třídách. Zároveň má složenu prověrku ovladatelnosti PO-1.

d) Titul Master of Performance získává bez dalších podmínek FENA, pokud v jakémkoli časovém období (při splnění podmínek bodu b), docílila celkového počtu 160 bodů, získaných za výsledky ve skupině disciplín Performance, a současně minimálně 80 bodů získala v soutěžích Performance kategorie O, ve dvou nebo více výkonnostních třídách. Zároveň má složenu prověrku ovladatelnosti PO-1.

e) Jakékoli povinné body lze nahradit získáním bodů za složení libovolné pracovní prověrky CCOC.

f) Pes/fena, který docílí požadovaného počtu bodů pro zadání titulu Master, ale nemá dosud kompletně splněna výkonnostní kritéria, získává čekatelský titul - cMs.

g) Po získání titulu Master může pes/fena pokračovat v získávání dalších titulů Master. 3x získaný titul Master přináší titul Grand Master. Počet titulů Master a Grand Master není omezen.

h) Body budou přiznány za vítězství a přední umístění v pracovních klubových soutěžích CCOC (soutěž Performance), za úspěšné absolvování jakékoli pracovní prověrky a rovněž za prokázané výsledky z pracovních soutěží obranářského zaměření absolvovaných v jiných organizacích, pokud jsou tyto soutěže speciálně určené pro kavkazské psy a pokud jsou propozice těchto soutěží srovnatelné s propozicemi pracovních prověrek nebo soutěží Performance. Body jsou získatelné rovněž za titul TOP Suverén CCOC, Prověrku schopností štěněte CCOC a prověrky socializační připravenosti pracovního psa CCOC.

ch) Majitel jedince požádá hlavního trenéra o udělení titulu. Chce-li započítat body za umístění ze soutěží mimo CCOC, je třeba umístění v soutěžích doložit.

i) Každému jedinci, který splnil podmínky pro získání titulu cMs., MsP., GMsP. a o titul bylo majitelem zažádáno, bude titul přiznán.

j) Tituly zapisuje hlavní trenér nebo osoba pověřená předsednictvem na přání majitele do PP jedince. Následně se zapisují i do PP potomků.

k) Za první získaný titul Master a za tituly Grand Master jsou předávány věcné ceny, vždy na jarní veřejné akci CCOC.

l) Tituly lze používat oficiálně a uvádět je před jménem psa.

 

Psi, kteří získali tituly Master of Performance a Grand Master of Performance jsou uvedeni zde. Aktuální bodové hodnoty psů najdete zde. Jak se zapisují vrcholné tituly před jméno psa - zde.

 

Platné znění, s účinností od 2/2020.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio