Noční trénik

 

Noční trénink je součásti nočních LD. Ještě za denního světla se prováději obvyklé disciplíny běžných výcvikových dnů a soutěže. Čas po setmění je vyhrazen cvikům:

 

a) Noční socializace

Přechody z osvětlených zalidněných ploch do úplné tmy, průchod nočním parkovištěm, reflektory, bodová světla, oheň, hluk a prostředí noční zábavy. Trénink je určen pro psy všech věkových kategorií.

 

b) Avizace

Pes postupuje před psovodem na vodítku a včas signalizuje ukrytého figuranta. Nácvik je určen všem psům, kteří prokazují sebevědomé chování v nočních podmínkách, bez ohledu na věk. Dle reakce a vyspělosti psa se následně mohou provést další cviky. Avizace může být prováděna i s více figuranty.

 

c) Přepadení z úkrytu,

ke kterému dochází v částečně zalidněném prostoru, který je pouze z části osvětlen. Určeno pro zkušené obranáře.

 

d) Obrana druhé osoby

Pes je psovodem vyslán na ochranu napadené druhé osoby. Nácvik je vyhrazen výhradně zkušeným psovodům a psům.

 

Upozornění: Na cviky obrany, v nichž pes pracuje mimo pevné úvazové stanoviště, se vztahuje čl. III, odst. 11 Klubového a výcvikového řádu.

 

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio