TOP Suverén

Ocenění zadávané od roku 2018. Ocenění TOP Suverén získává kavkazský pes se suverénním, akčním a dobře zvladatelným chováním při tréninku v náročných podmínkách mimo domovské cvičistě (LD-E, Extrémní tréninky).

 

Třídy:

Baby (až 6 měsíců)

Puppy (6-12 měsíců)

Junior (12-18 měsíců)

Open (nad 18 měsíců, vyjma psů s titulem Master of Performance)

Master (psi s titulem Master of Performance)

 

Další pravidla:

• Bez pevných výkonnostních pravidel. Psovodi (po poradě s trenéry) nastupují k jednotlivým cvikům vždy po předchozím individuálním posouzení vhodnosti cviku pro psa, vzhledem k jeho věku a stupni vycvičenosti, a rovněž s přihlédnutím k náročnosti situace a složitosti terénu.

• Povely jsou povoleny jakékoli, není-li u cviku uvedeno jinak: slovní (vyjma hrubých výrazů), posunkové či kombinace obou způsobů. Odměňovat lze psy jakkoli a průběžně.

• Povinná výstroj psa: hladký obojek, pevné vodítko, náhubek (pro konkrétní akci může být vyžadován také postroj s určením na obranu a úvazové lano). Použití ohlávky specifikuje Info ke klubovým dnům.

• Udělení ocenění není nárokové, je zadáno pouze jedinci, který vykazuje suverénní, akční a dobře zvladatelné chování v rámci celého tréninku. Bez nároku na věcnou cenu.

• Udělit ocenění je možné psu bez ohledu na to, je-li či není-li jeho majitel členem CCOC.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: TOP Suverén získává bodové ohodnocení 10 bodů. Získané bodové hodnoty se zaznamenávají, přičítají se k bodům Performance (zde) a jsou tak doplňkově využitelné především k získání titulu Master of Performance.

• Psi mladší 18 měsíců jsou k jakékoli formě kousání připuštěni pouze na výslovné přání psovoda a se souhlasem trenérů.

• Pro kousání ve třídách vyšších než Junior jsou figuranti vybaveni nejčastěji ringovým oblekem. V určitých případech je možno použít vhodný typ ochranného rukávu, manžetu, masku/helmu.

• Práce figuranta při obraně: Pohyby figuranta musí být přirozené. Musí dbát o bezpečnost svoji a o bezpečný zákrok pro psa.

• Psovod, figurant i další zúčastněné osoby provádí úkoly výhradně na pokyn rozhodčího a důsledně se řídí jeho pokyny ve všech směrech, stejně tak jako pokyny ředitele akce a pořadatele.

• Je-li to možné, soutěž hodnotí vícečlenná komise rozhodčích Performance. Oprávněnost posuzovat mají rovněž certifikovaní kluboví figuranti. Hodnotí-li výkony více rozhodčích a dojde-li k rovnosti názorů, náleží konečný verdikt hlavnímu rozhodčímu.

 

Diskvalifikace

• Pes je nezvladatelný.

• Psovod nedisponuje požadovanou výstrojí psa.

 

Platné znění, s účinností od 2/2020.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio