TOP Suverén

Nová soutěž od roku 2018. Prošla dvojím testováním v praxi, a to na 67. MLD-E CCOC a 69. MLD-E CCOC, kdy byla uskutečněna bez prozatímní možnosti vítězů obdržet bodové hodnoty, použitelné pro ziskání nejvyšších titulů CCOC. Od 10.6.2018 je zařazena do skupiny plnohodnotných pracovních disciplín (Performance).

 

Titul TOP Suverén získává kavkazský pes s nejvýrazněji suverénním chováním při tréninku v náročných podmínkách mimo domovské cvičistě (MLD-E, Extrémní tréninky).

 

Třídy:

Baby (do 6ti měsíců)

Puppy (6-12 měsíců)

Junior (12-18 měsíců)

Open (nad 18 měsíců, vyjma psů s titulem Master of Performance)

Master (psi s titulem Master of Performance)

 

Další pravidla Performance soutěží

• Tato soutěž nemá pevná výkonnostní pravidla. Psovodi (po poradě s trenéry) nastupují k jednotlivým cvikům vždy po předchozím individuálním posouzení vhodnosti cviku pro psa, vzhledem k jeho věku a stupni vycvičenosti, a rovněž s přihlédnutím k náročnosti situace a složitosti terénu.

• Nejlepší jedinec v každé třídě obdrží titul TOP Suverén. Pořadí dalších psů se nestanoví.

• Vítěz každé třídy získá kokardu.

• Udělení titulu není nárokové, je zadáno pouze jedinci, který vykazuje suverénní chování v rámci celého tréninku.

• Udělit titul je možné psu bez ohledu na to, je-li či není-li jeho majitel členem CCOC.

• Pouze pro členy CCOC platí dále: TOP Suverén získává zároveň bodové ohodnocení 10 bodů. Získané bodové hodnoty se zaznamenávají, přičítají se k bodům Performance (zde) a jsou tak doplňkově využitelné k získání titulu Master of Performance.

• Je-li to možné, soutěž posuzuje vícečlenná komise rozhodčích Performance. Oprávněnost posuzovat mají rovněž certifikovaní kluboví figuranti. Hodnotí-li výkony více rozhodčích a dojde-li k rovnosti hlasů, náleží konečný verdikt hlavnímu rozhodčímu. V případě tak shodně kvalitních výkonů psů, že nelze vydat objektivní verdikt, je využit k určení pořadí los. V případě tříd Baby a Puppy lze titul dělit mezi více jedinců.

• Pro kousání jsou figuranti vybaveni ringovým oblekem. Rukáv je nepřípustný.

• Psovod i další zúčastněné osoby provádí úkoly výhradně na pokyn rozhodčího a důsledně se řídí jeho pokyny ve všech směrech, stejně tak jako pokyny pořadatele.

 

Diskvalifikace

• Pes je nezvladatelný.

• Psovod nedisponuje výstrojí psa, požadovanou pro klubové akce (Info ke klubovým dnům).

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio