TOP Suverén

Nové ocenění od roku 2018. Zavedení předcházelo dvojí testování v praxi, a to na 67. MLD-E CCOC a 69. MLD-E CCOC, bez prozatímní možnosti obdržet za úspěšné splnění požadavků bodové hodnoty, použitelné pro ziskání nejvyšších titulů CCOC. Od 10.6.2018 je řazeno do skupiny plnohodnotných pracovních disciplín (Performance). Do konce roku 2018 byl TOP Suverén soutěžním titulem, od roku 2019 se stává nesoutěžním oceněním, udělovaným psům splňujícím předepsané požadavky na vypsaných akcích.

 

Ocenění TOP Suverén získává kavkazský pes se suverénním, akčním a dobře zvladatelným chováním při tréninku v náročných podmínkách mimo domovské cvičistě (LD-E, Extrémní tréninky).

 

Třídy:

Baby (až 6 měsíců)

Puppy (6-12 měsíců)

Junior (12-18 měsíců)

Open (nad 18 měsíců, vyjma psů s titulem Master of Performance)

Master (psi s titulem Master of Performance)

 

Další pravidla:

• Bez pevných výkonnostních pravidel. Psovodi (po poradě s trenéry) nastupují k jednotlivým cvikům vždy po předchozím individuálním posouzení vhodnosti cviku pro psa, vzhledem k jeho věku a stupni vycvičenosti, a rovněž s přihlédnutím k náročnosti situace a složitosti terénu.

• Povely jsou povoleny jakékoli, není-li u cviku uvedeno jinak: slovní (vyjma hrubých výrazů), posunkové či kombinace obou způsobů. Odměňovat lze psy jakkoli a průběžně.

• Povinná výstroj psa: hladký obojek, pevné vodítko, náhubek (pro konkrétní akci může být vyžadován také postroj s určením na obranu a úvazové lano). Použití ohlávky specifikuje Info ke klubovým dnům.

• Udělení ocenění není nárokové, je zadáno pouze jedinci, který vykazuje suverénní, akční a dobře zvladatelné chování v rámci celého tréninku. Bez nároku na věcnou cenu.

• Udělit ocenění je možné psu bez ohledu na to, je-li či není-li jeho majitel členem CCOC.

• Pro členy CCOC a jejich kavkazské psy platí dále: TOP Suverén získává bodové ohodnocení 10 bodů. Získané bodové hodnoty se zaznamenávají, přičítají se k bodům Performance (zde) a jsou tak doplňkově využitelné především k získání titulu Master of Performance.

• Psi mladší 18 měsíců jsou k jakékoli formě kousání připuštěni pouze na výslovné přání psovoda a se souhlasem trenérů.

• Pro kousání ve třídách vyšších než Junior jsou figuranti vybaveni ringovým oblekem nebo manžetou, rukáv je nepřípustný.

• Je-li to možné, soutěž hodnotí vícečlenná komise rozhodčích Performance. Oprávněnost posuzovat mají rovněž certifikovaní kluboví figuranti. Hodnotí-li výkony více rozhodčích a dojde-li k rovnosti názorů, náleží konečný verdikt hlavnímu rozhodčímu.

• Psovod i další zúčastněné osoby provádí úkoly výhradně na pokyn rozhodčího a důsledně se řídí jeho pokyny ve všech směrech, stejně tak jako pokyny pořadatele.

 

Diskvalifikace

• Pes je nezvladatelný.

• Psovod nedisponuje požadovanou výstrojí psa.

 © 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio