Národní přebor (National championships)

 

Národní přebor CCOC (National championships of CCOC) se pořádá současně se Show. Navazuje na tradici organizování doprovodných sportovních soutěží při Shows CCOC, s konáním jednou ročně. První NP proběhl v roce 2018.

Národní přebor CCOC je veřejnou a významnou sportovní akcí roku, s možností organizování na celém území ČR. Oceňuje úzce specializované i všestranné jedince a je určen pro kavkazské psy (zároveň je možno, při konkrétním NP, vypsat doprovodný závod pro psy nekavkazích plemen, s podobnými pravidly).

Pozor! Před účastí je třeba prostudovat nejen tyto propozice národního přeboru, ale rovněž Info ke klubovým dnům, pravidla v něm uvedená jsou pro účastníky NP rovněž závazná.


Disciplíny NP a jejich náplň:

1. AGILITY XL - propozice

2. OBEDIENCE - propozice

3. PERFORMANCE - Soutěžit lze ve výkonnostních třídách B, P, N-2, N-4, O-3, O-4. V ostatních bodech platí plně propozice Performance.

Neoddělitelnou součástí NP je soutěž o Nejlepší závodní tým - propozice.

 

Další pravidla:

• Hlásit lze psy do libovolného počtu disciplín (1-3), bodové hodnoty z jednotlivých soutěží se načítají pouze v rámci závodních týmů.

• V jednotlivých třídách Agility XL, v kategoriích Performance a v Obedienci může být zadáno pořadí prvním třem jedincům.

• Udělení pořadí není nárokové, je zadáno pouze jedincům, kteří předvedou precizní výkon. V případě stejně hodnotného výkonu podaného dvěma nebo více jedinci v jedné disciplíně, rozhoduje o vítězství a pořadí:

u Performance: los

u Agility XL:

1. vyšší počet bodů za překážky

2. rozstřel psovodů bez psů (běh na 50 m, se současným využitím věkového koeficientu, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-muž, žena-žena)

3. los (následná možnost, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-žena)

u Obedience:

     1. vyšší počet bodů za druhou sérii cviků "sedni, lehni, vstaň" u psovoda

     2. los

• Udělit pořadí a titul v jednotlivých disciplínách a třídách je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC.

• Je-li pes přihlášený do více disciplín diskvalifikováný v jedné disciplíně, může bez omezení startovat v disciplínách dalších. Diskvalifikace se řídí pravidly, uvedenými  v propozicích jednotlivých soutěžních disciplín.

• NP posuzuje jeden oprávněný rozhodčí nebo skupina rozhodčích.

• Úspěšní psi získávají současně body do soutěží Pes roku a Fena roku, Psovod roku, dle pravidel těchto soutěží.

• Pořadí získaná v rámci jednotlivých disciplín se započítávají čekatelům titulu Master a Grand Master ve vyšší bodové hodnotě, než je obvyklé u MLD. Hodnoty jsou navýšeny na 27 bodů (Přeborník republiky), 20 bodů (2. místo), 14 bodů (3 místo).

 

Po ukončení přeboru následuje klubový trénink obran, přístupný účastníkům NP a Show, členům CCOC a majitelům psů s rodokmenem CCOC. Dále mohou být vypsány i další, do NP nezapočítatelné sportovní soutěže (např. Běh psovodů), vždy v plném rozsahu pravidel dané soutěže.

 

Přihlašování na NP

na místě akce je možné pouze pro členy CCOC.

Pro nečleny je možná pouze varianta přihlašování předem, do vypsaného data uzávěrky. Přihlášování předem mohou využít i členové CCOC.

Přihlášku je možno zaslat předem e-mailem, předat osobně na tréninku (pověřenému členu předsednictva) nebo lze psa přihlásit on-line. Přihlášky on-line jsou zveřejněny 2 měsíce před NP a jsou společné s přihláškou na Show. Psovod může v případě potřeby, v čase od odeslání přihlášky do zahájení akce, provést změnu přihlášeného psa za jiného psa ve svém majetku.

Přijetí odeslaných přihlášek je potvrzeno e-mailem nejpozději do 10 dní před akcí. Pořadatel má právo odmítnout přihlášku bez oznámení důvodu. V případě nepřijetí přihlášky pořadatel oznámí tuto skutečnost e-mailem přihlašujícímu, a to nejpozději 10 dnů před akcí.

 

Poplatky

Poplatek uhradí soutěžící v plné částce při přejímce psů na místě akce (ceník).

 

Ceny, tituly

Vítěz v jednotlivých třídách a kategoriích disciplín Agility XL a Performance získává titul Přeborník republiky. U Obedience získávají nejúspěšnější psi titul Přeborník republiky a pořadí pouze tehdy, dosáhli-li alespoň minimálního počtu bodů, potřebného pro udělení 3. ceny.

Přeborník republiky získává věcnou cenu. Další dva psi s pořadím získávají medaile. Kokardu získávají tři nejúspěšnější závodníci Nejlepšího závodního týmu. Počet věcných cen může být navýšen.

 

Platné znění.© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio