Víceboj CCOC (Club Polyathlon)

 

Víceboj CCOC (Club Polyathlon) je jednou ze dvou vrcholných sportovních akcí roku. Je veřejnou akcí, s možností organizování na celém území ČR. Oceňuje nejlepší všestranné jedince a do značné míry ho lze považovat i za prověrku vytrvalosti psů.

Součástí Víceboje je i Cena diváků a soutěž o Nejlepší závodní tým (od roku 2018). Při víceboji je pořádána i samostatná, veřejná soutěž Obedience (od r. 2016).

 

Všechny soutěže dne jsou určeny pouze pro kavkazské psy. Po ukončení soutěží následuje trénink obran. Trénink je přístupný pouze účastníkům víceboje a Obedience, členům CCOC a majitelům psů s rodokmenem CCOC.

 

Při příležitosti víceboje je umožněno chovatelům CCOC veřejně ocenit jednotlivé psy svého chovu.

 

Pozor! Před účastí je třeba prostudovat také Info ke klubovým dnům, pravidla zde uvedená jsou rovněž pro účastníky víceboje závazná.

 

Třídy víceboje:

Baby: 3 měsíce a 22 dnů-6 měsíců

Puppy: 6-9 měsíců

Junior: 9-18 měsíců

Open: 18 měsíců-6 let

Veteran: nad 6 let

Ve všech věkových třídách soutěží společně psi a feny. Titul získává nejlepší jedinec.

 

Pořadí disciplín je pevně stanoveno:

1. Best Exterior

2. Handling

3. Agility XL

4. Prověrka schopností štěněte (přístupna pouze třídám Baby a Puppy)

5. Performance (není přístupna pro třídu Baby a Puppy)

 

Náplň jednotlivých disciplín:

1. BEST EXTERIOR

Na soutěžící jsou kladeny požadavky dle propozic soutěže Best exterior.

2. HANDLING

Na soutěžící jsou kladeny požadavky dle propozic soutěže Handling.

3. AGILITY XL - pravidla jsou zde.

4. PROVĚRKA SCHOPNOSTÍ ŠTĚŇĚTE

Na soutěžící jsou kladeny požadavky dle propozic této prověrky. Přístupno pouze pro třídu Baby a Puppy.

5. PERFORMANCE

Na soutěžící jsou kladeny požadavky dle propozic soutěže Performance. Není však možná libovolná volba výkonnostní kategorie. Psi s titulem Master of Performance (nebo obdobného vrcholného titulu jiné organizace) nemohou soutěžit v kategorii 2.

Baby - není zpřístupněno

Puppy - není zpřístupněno

Junior - volitelné mezi výkonnostními třídami N-2, N-3, N-4

Open - volitelné mezi výkonnostními třídami N-2, O-3, O-4, O-5

Veteran - volitelné mezi výkonnostními třídami N-2, O-3, O-4, O-5

 

Bodové hodnocení v jednotlivých disciplínách:

1. Soutěž Best Exterior, Handling, Agility XL (pro všechny třídy)

1. místo: 20 bodů

2. místo: 15 bodů

3. místo: 10 bodů

každý další soutěžící, nebyl-li diskvalifikován: 5 bodů

diskvalifikace v disciplíně: 0 bodů

2. Prověrka schopností štěněte

výborně: 20 bodů

velmi dobře: 15 bodů

dobře: 10 bodů

nesplnil: 0 bodů

3. Soutěž Performance

a) pro třídy: Junior, Open, Veteran (zvolena výkonnostní třída N-2)

1. místo: 20 bodů

2. místo: 15 bodů

3. místo: 10 bodů

každý další soutěžící, nebyl-li diskvalifikován: 5 bodů

diskvalifikace v diciplíně: 0 bodů

b) pro třídy: Junior (zvolena výkonnostní třída N-3, N-4), Open (zvolena výkonnostní třída O-3, O-4, O-5), Veteran (zvolena výkonnostní třída O-3, O-4, O-5)

Ve výkonnostních třídách O-3, O-4, O-5 soutěží psi a feny odděleně. Ve výkonnostní třídách N-3, N-4 soutěží psi a feny společně.

1. místo: 30 bodů

2. místo: 25 bodů

3. místo: 20 bodů

každý další soutěžící, nebyl-li diskvalifikován: 5 bodů

diskvalifikace v disciplíně: 0 bodů

 

Další pravidla:

• V jednotlivých třídách disciplín Agility XL, Handlingu, Performance může být zadáno pořadí prvním třem jedincům.

• Soutěž Best Exterior podléhá zvláštním pravidlům.

• Udělení pořadí není nárokové, je zadáno pouze jedincům, kteří předvedou precizní výkon. V případě stejně hodnotného výkonu podaného dvěma nebo více jedinci v jedné disciplíně, rozhoduje o vítězství a pořadí:

u Performance a Handlingu: los

u Agility XL:

1. vyšší počet bodů za překážky

2. rozstřel psovodů bez psů (běh na 50 m, se současným využitím věkového koeficientu, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-muž, žena-žena)

3. los (následná možnost, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-žena)

• Udělit pořadí v jednotlivých disciplínách a třídách je možné soutěžícím psům bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC.

• Každý kavkazský pes musí soutěžit minimálně ve dvou disciplínách.

• Psi diskvalifikování v jednotlivých disciplínách mohou startovat v diciplínách dalších. Diskvalifikace se řídí pravidly, uvedenými  v propozicích jednotlivých soutěžních disciplín. 

• Bodové hodnoty získané v jednotlivých disciplínách víceboje se sčítají. Vítězové věkových tříd víceboje získávají tituly TOP BABY CCOC, TOP PUPPY CCOC, TOP JUNIOR CCOC, TOP OPEN class CCOC, TOP VETERAN CCOC. Minimální počet bodů pro získání titulu TOP je 35. Tituly TOP mohou získat psi bez ohledu na to, je-li či není-li jejich majitel členem CCOC. V případě shodného počtu bodů dvou nebo více jedinců rozhoduje o vítězství:

1. rozstřel psovodů bez psů (běh na 50 m, se současným využitím věkového koeficientu, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-muž, žena-žena)

2. los (následná možnost, a v případě dvojice soupeřů ve složení muž-žena)

• TOP jedinec s největším počtem získaných bodů, který zároveň úspěšně absolvoval Performanci a jehož majitel je členem CCOC, získává navíc titul TOP DOG CCOC. V případě shodného počtu bodů dvou nebo více takových TOP jedinců rozhoduje o vítězství los.

• Víceboj posuzuje jeden oprávněný rozhodčí nebo skupina rozhodčích.

• Úspěšní psi získávají současně body do soutěží Pes roku a Fena roku, Psovod roku, dle pravidel těchto soutěží.

• Pořadí získaná v rámci jednotlivých disciplín se započítávají čekatelům titulu Master a Grand Master ve vyšší bodové hodnotě, než je obvyklé u měsíčních soutěží (od roku 2018). Hodnoty jsou navýšeny na 27 bodů (Vítěz), 20 bodů (2. místo), 14 bodů (3 místo).

• Těsně po ukončení víceboje mohou být ojediněle pořádány i další, samostatné sportovní soutěže (např. Běh psovodů), vždy v plném rozsahu pravidel dané soutěže.

 

Přihlašování na víceboj

probíhá ve vypsaném termínu jedné uzávěrky. Po uzávěrce již není možno psy dohlašovat.

Přihlášku je možno zaslat e-mailem, předat osobně na tréninku (pověřenému členu předsednictva) nebo lze psa přihlásit on-line. Přihlášky ke stažení jsou zveřejněny vždy minimálně 2 měsíce před vícebojem na stránce s on-line přihláškou, která je zpřístupněna nejpozději ve shodném termínu.

Psovod může v případě potřeby, v čase od odeslání přihlášky do zahájení akce, provést změnu přihlášeného psa za jiného psa ve svém majetku.

Přijetí přihlášek je potvrzeno e-mailem nejpozději do 10 dní před akcí. Pořadatel má právo odmítnout přihlášku bez oznámení důvodu. V případě nepřijetí přihlášky pořadatel oznámí tuto skutečnost e-mailem přihlašujícímu, a to nejpozději 10 dnů před akcí.

 

Poplatky

Poplatek uhradí soutěžící v plné částce při přejímce psů na místě akce. Jednotlivé soutěže víceboje nejsou zpoplatněny, účastník hradí pouze vstupní poplatek za psa na akci (ceník).

 

Ceny

Ve všech třídách jednotlivých disciplín získává jedinec s 1. pořadím medaili. U Prověrky schopností štěněte získává medaili nejúspěšnější štěně, dosáhlo-li alespoň minimálního počtu bodů, potřebných pro splnění prověrky.

Věcná cena se předá za tituly: TOP BABY CCOC, TOP PUPPY CCOC, TOP JUNIOR CCOC, TOP OPEN class CCOC, TOP VETERAN CCOC, TOP DOG CCOC, Nejlepší chovatelský tým, Cena diváků, a za tituly soutěže Best Exterier (BM, BF, BD).

 

Zkratky pro zápis disciplín víceboje. Tyto zkratky mohou být použity na výsledkových tabulích, případně na diplomech.

Best Exterior: BE (doplněno značením třídy, např. BE-A)

Handling: H (doplněno počátečním písmenem třídy, např. H-B)

Agility XL: A XL (doplněno počátečním písmenem třídy, např. A XL-B)

Prověrka schopností štěněte: PSS

Performance: P (doplněno výkonnostní třídou, např. P O-3)

 

Platné znění. Doplněno změnami s účinností od 5. Víceboje CCOC (2018).© 2013 Všechna práva vyhrazena. Tvorba stránek pro chovatele

Doprovodná informace ke všem fotografiím na těchto webových stránkách:
Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb..

Tvorba stranek pro chovatele psu moonbarks studio